screensRólunk

A TECHNOPLUS Környezetvédelmi Technológiai Fejlesztő Kft. 1990-ben alakult. Fő profilja a környezetvédelem és vízgazdálkodás, a környezetvédelemhez kapcsolódó mérnöki tanácsadás, szakértés, beruházások előkészítése és lebonyolítása. Kiemelt jelentőségű tevékenységünkben az EU támogatási forrásait is igénybe vevő beruházások megvalósítása.

Szakterületek közül meghatározó helyet foglal el a hulladékgazdálkodás, a vízminőségvédelem és környezeti kárelhárítás. A cég tevékenységét számos sikeres, befejezett EU projekt (PHARE, PHARE-CBC, ISPA, KEOP) jelzi, amely többek között pályázat előkészítését, elkészítését, projektmenedzsment feladatokat mind az előkészítő, mind a kivitelezési szakaszban, vagy FIDIC szerinti „Mérnök” tevékenységet jelent. A „Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer kialakítása” KEOP-1.1.1/2F pályázati dokumentáció készítését és a megvalósítás során projektmenedzsment feladatokat a TECHNOPLUS Kft. végezte. A sikeresen zárult projekt értéke 9,5 milliárd forint. A TECHNOPLUS Kft. végezte az 5,2 milliárd forint értékű „Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén a bezárt települési szilárdhulladéklerakók rekultivációja” KEOP-2.3.0/2F projekt projektmenedzsment és FIDIC Mérnök feladatait. 2003-2009 között a TECHNOPLUS végezte a Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Program, ISPA projekt „MÉRNÖK” feladatait.

Társaságunk számos vízminőségvédelemmel, hulladékkezeléssel kapcsolatos környezetvédelmi szakértői feladatot végzett, hatástanulmányt, megvalósíthatósági tanulmányt készített. Referenciái között jelentős a környezetvédelmi beruházások lebonyolítása, FIDIC „Mérnök”, műszaki ellenőrzési feladatok végzése.

Tervezés

A Technoplus Kft. sokéves szakmai tapasztalattal rendelkezik a környezetvédelmi tervezés területén. Az Európai Unió által kitűzött irányvonalak szem előtt tartásával cégünk vállalja környezetvédelmi létesítmények műszaki tervének elkészítését, építési engedélyezési dokumentációk készítését és ezek hivatalos elfogadásának ügyintézését, tendertervek készítését, valamint az építési közbeszerzési eljárások, beszerzések során szükséges dokumentációk elkészítését. Szakértőink a vízvédelem, ipari vízgazdálkodás, vízrendezés, vízellátás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, hulladékgazdálkodás, víz- és földtani közeg védelem, vízminőség-védelem, kármentesítés és vízminőségi kárelhárítás, vízgazdálkodási építmények, víztisztítás, mélyépítési munkák, valamint létesítmények, mélyépítési műtárgyak építésének műszaki ellenőrzése, értékbecslői, költségbecslői, ingatlanfejlesztések területén szerzett tapasztalatukkal, szakértelmükkel járulnak hozzá a beruházási feladatok magas szintű elvégzéséhez.Projektfejlesztés

Egy pályázat sem lehet igazán sikeres, ha nem kellően átgondolt az előkészítés és a fejlesztési, beruházási célok nem kellően kidolgozottak. A projekt előkészítő szakaszában a nem megfelelő projektmenedzsment a projekt megvalósítás során károkat okozhat, a projekt hatékonyságának csökkenését eredményezheti. Projektfejlesztő tevékenységünk első lépéseként a projektgazdával közösen elemezzük a megoldandó problémákat, célokat szem előtt tartva azok prioritását, az ok-okozati összefüggéseket. Kreatív csoportmunkával kidolgozott lehetséges megoldási változatokból projektcélok megfogalmazásában támogatjuk a projektgazdát, természetesen úgy, hogy közben figyelemmel legyünk a szervezet stratégiájára, a helyi adottságokra és a fenntarthatóságra. A projektcélok meghatározása után megtervezzük a projekt működését, ütemtervét és költségvetését, hogy a megbízó kész projekttervvel kezdhessen neki a forrásszerzésnek, pályázatírásnak.Projektmenedzsment

Projektmenedzsment tevékenységünk során Cégünk nagy tapasztalattal rendelkezik pályázati projektek menedzselésében. Tevékenységünk egyaránt kiterjed a 100 %-ban támogatott, illetve az utófinanszírozott projektekre. Projektmenedzsment feladataink felölelik a teljes projekt életutat a pályázati cél kialakításától egészen a fenntartási időszak befejezéséig, utógondozásig. Kiemelkedő tapasztalatunk van közös pályázati cél érdekében létrehozandó önkormányzati társulások megalakulásának menedzselésében, pályázatok előkészítésében. Már az előkészítés szakaszában szakértelmünkkel sikeresen hozzájárulunk a támogatási források elnyeréséhez, részt veszünk a pályázatok megírásában, azok környezetvédelmi, pénzügyi-gazdasági, vagyonértékelési szakértői támogatásában


Környezetvédelem

A Technoplus Kft. fő profilja a környezetvédelem és vízgazdálkodás, a környezetvédelemhez kapcsolódó mérnöki tanácsadás, szakértés, támogatási pályázatok előkészítése, beruházás szervezés és lebonyolítás. A Társaság állandó munkatársainak, valamint külső, a szakmában elismert szakértőinek gyakorlatát hasznosítva működik közre a beruházások előkészítésében és lebonyolításában a hazai és EU támogatási pályázatoktól, a műszaki ellenőri és FIDIC „Mérnök” feladatokig egyaránt. Egy beruházás szervezési feladatain túl profilunkba tartozik környezetvédelmi szakértői munkák, környezetvédelmi tanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok, környezetvédelmi hatásvizsgálatok, és környezeti hatástanulmányok készítése. A cég tevékenységi körében meghatározó helyet foglal el a hulladékgazdálkodás, a vízminőségvédelem, és a környezeti kárelhárítás.


ReferenciáinkGyőr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése, pályázati dokumentáció összeállítása
Bezárt települési szilárd-hulladéklerakók rekultivációja

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Részletes megvalósíthatósági tanulmánykészítése, pályázati dokumentáció összeállítása
Települési szilárd-hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Projektmenedzsment feladatok
Bezárt települési szilárd-hulladéklerakók rekultivációja

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Projektmenedzsment feladatok
Települési szilárd-hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása

Sárvár és Rábapaty Környezetéért Önkormányzati Társulás

Projektmenedzsment feladatok
Sárvár-Rábasömjén városrész és Rábapaty község csatornázása

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Projektmenedzsment feladatok
Szeged Regionális Hulladékkezelési Program – Hulladéklerakók rekultivációja

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

FIDIC Mérnöki és tervellenőri feladatok
Bezárt települési szilárd-hulladéklerakók rekultivációja

Sárvár és Rábapaty Környezetéért Önkormányzati Társulás

FIDIC Mérnöki feladatok ellátása
Sárvár-Rábasömjén városrész és Rábapaty község csatornázása

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. Dorogi Fióktelep

Tényfeltárás, kármentesítési beavatkozási terv készítése és kármentesítési feladatok kivitelezése

Szombathely Megyei Jogú Város

Önkormányzati Társulás alapításának előkészítése, szükséges dokumentációk tervezetének elkészítése (128 település)
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási projekt

Kapcsolattelefon

+36 30 641-6129

cím

8372 Cserszegtomaj,
Dr. Vajkai Aurél utca 46.